Курс “Теорія електропривода”


ico-op

ICo-op

Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію

530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES

 

Internal Deliverable 3.5

Навчальний Модуль: Теорія електропривода

 

Редактор:      Микола Аніщенко


Резюме

Курс забезпечує отримання студентами аналітичних і практичних навичок, необхідних для синтезу та комп’ютерного моделювання систем автоматичного регулювання швидкості двигуна постійного струму. Курс є підготовчим для вивчення різних систем керування електроприводами.

Цілі курсу

Цілі курсу полягають у формуванні у студентів теоретичних і практичних навичок та знань з визначення параметрів двигунів постійного струму, вивченні способів регулювання швидкості і принципів побудови автоматичних систем регулювання, знанні методів синтезу різних регуляторів швидкості систем керування двигунами постійного струму.

Для придбання зазначених знань та умінь студенти повинні знати конструкцію і принцип роботи двигунів постійного струму з незалежним збудженням. Крім того вони повинні уміти використовувати знання теорії автоматичного керування для рішення задач синтезу регуляторів систем стабілізації швидкості.

Для післядипломної інженерної освіти загальний обсяг курсу – 20 годин: лекції – 10 годин, лабораторні роботи – 5 годин, індивідуальне завдання – 5 годин. Курс складається з 5 лекцій, 2 лабораторних робіт з використанням освітньої платформи National Instrument з платою «DC Motor Control Trainer» та індивідуального завдання.

Зміст курсу

Теоретичний блок

Тема 1. Поняття про електропривод. Рівняння руху і структурні схеми механічної частини електропривода

1.1   Поняття про електропривод. Схема автоматизованого електропривода
1.2   Кінематичні схеми електроприводів
1.3   Розрахункові схеми механічної частини електропривода
1.4   Рівняння руху та структурні схеми механічної системи

Тема 2. Електромеханічні і динамічні властивості електродвигуна постійного струму з незалежним збудженням

2.1   Схема включення двигуна
2.2   Система рівнянь і структурна схема
2.3   Механічні та електромеханічні статичні і динамічні характеристики
2.4   Способи регулювання частоти обертання

Тема 3. Регулювання координат електропривода. Показники регулювання. Типові структурні схеми електроприводів з регулюванням координат

3.1   Способи регулювання координат
3.2   Основні показники
3.3   Структура з підсумовуючим підсилювачем
3.4   Структура незалежного регулювання координат паралельного типа
3.5   Структура незалежного регулювання координат послідовного типа

Тема 4. Метод послідовної корекції з підлеглим регулюванням  координат

4.1   Принцип послідовної корекції
4.2   Знаходження передаточної функції регулятора
4.3   Структурна схема багатоконтурної системи підлеглого регулювання координат

Тема 5. Регулювання швидкості електропривода в розімкнутій і замкнутій системі. Синтез параметрів регуляторів швидкості і струму

5.1   Регулювання швидкості зміною напруги на обмотці якоря
5.2   Автоматичне регулювання швидкості по відхиленню (зі зворотним зв’язком) від заданого значення
5.3   Одно і двоконтурні системи регулювання швидкості

Лабораторний практикум

Лабораторна робота 1. Отримання передаточної функції двигуна (Процедура: моделювання QNET- DC Motor Control Trainer (DCMCT)

Лабораторна робота 2. Регулювання швидкості обертання вала двигуна в замкнутій системі керування (Процедура: керування швидкістю QNET-DCMCT)

Практична робота (індивідуальне завдання): Синтез параметрів регуляторів замкнутої двоконтурної системи керування швидкістю

 


Викладач

anischenko

Аніщенко Микола Васильович

професор кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук, доцент

 Спеціалізація: Системи числового програмного керування, Електроприводи побутової техніки

e-mail: annikolay@yandex.ru