Моделювання електромеханічних систем


ico-op

ICo-op

Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію

530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES

 

 

Internal Deliverable 3.4.2

Навчальний Модуль:

Моделювання  електромеханiчних систем

 

Редактор:  Олександр Осичев

 

Зведене резюме

Курс забезпечує отримання студентами знань і практичних навичок, необхідних для математичного та комп’ютерного моделювання електромеханічних систем автоматичного регулювання (на базі електроприводу). Курс є інструментарним для подальшого вивчення різних систем управління електроприводами в ході навчального процесу і самонавчання.

Цілі курсу

Цілі курсу  полягають у формуванні у студентів уявлення про роль і місце моделювання як нового інструмента повсякденної інженерної та наукової діяльності; наданні знань про взаємозв’язки та різноманітності форм подання математичних моделей у часовій області, в частотній області і в області зображень по Лапласу, в тому числі із застосуванням матричного апарату; встановленні зв’язку дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» з матеріалом інших профільних дисциплін старших курсів, що читаються викладачем.

Для придбання зазначених знань і умінь студенти повинні знати фізику, теоретичні основи електротехніки, теорію автоматичного управління, електричні машини, теорію електроприводу, мати базові навички роботи в пакеті Simulink Matlab.

Для післядипломної інженерної освіти загальний обсяг курсу – 20 годин: лекції – 10 годин, лабораторні роботи – 5 годин, індивідуальне завдання – 5 годин. Курс складається з 5 лекцій, 2 лабораторних робіт з використанням освітньої платформи National Instrument з платою «DC Motor Control Trainer», а також індивідуального завдання.

Зміст

Теоретичний блок

Тема 1.  Цілі та завдання курсу. Класифікація моделей, які вивчаються

1.1 Цілі та завдання курсу
1.2. Зміст поняття «моделювання». Основні типи моделей

Тема 2 (Лекція 2 – Лекція 3). Представлення моделей лінійних електромеханічних систем в безперервному часі 

2.1 Порядок розробки моделі
2.2  Форми представлення математичних моделей

Тема 3 (Лекція 4 – Лекція 5). Представлення математичних моделей електромеханічних пристроїв в дискретному часі

3.1 Різницеві рівняння та передавальні функції
3.2 Передавальні функції інтеграторів дискретного часу

Лабораторний практикум

Лабораторна робота 1. Методи дискретизації та перехідна характеристика
Лабораторна робота 2. Двигун постійного струму: Експериментальна оцінка затримки, що обумовлена дискретизацією

Практична робота (індивідуальне завдання): Розрахунок параметрів замкнутої двоконтурної системи управління швидкістю

 

 

Команда викладачів

 

 tosichev Осичев Олександр Васильовичпрофесор кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук, доцент Спеціалізація: Моделювання систем електропривода, Електропривод з мікропроцесорним керуванням.

osichev@kpi.kharkov.ua

   
 ttkachenko Ткаченко Андрій Олександровичасистент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук Спеціалізація: Моделювання систем електропривода, Електропривод з мікропроцесорним керуванням.

magistramd@mail.ru