Tempus-Elite

elite

«Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»

544343-TEMPUS-2013-LT-TEMPUS-SMHES (ELITE)

 Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016

Координатор:

Каунаський технологічний університет, Каунас, Литва

 Головний менеджер проекту:

Проф. Петрас Барскаускас,

Ректор Каунаського технологічного університету

тел.: +370 37 300 000

факс: +370 37 300614

е-адреса: rastine@ktu.lt

Партнери проекту:

 • Університет Тампере, Фінляндія
 • Університет Гринвічу, Великобританія
 • ТОВ Ranmore Consulting, Великобританія
 • Естонська бізнес-школа, Естонія
 • Національна академія педагогічних наук України, Україна
 • Національний технічний університет
 • «Харківський політехнічний інститут», Україна
 • Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
 • Національний авіаційний університет, Україна
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Україна
 • Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Україна
 • Донецький державний університет управління, Україна
 • Національна академія державного управління при Президентові України, Україна
 • HRFORUM – Асоціація з управління персоналом, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Мета та завдання проекту:

 • Посилити роль українських ВНЗ як генераторів соціального прогресу у втіленні державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) шляхом надання послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD).
 • Розробити концептуальне та інформаційне підґрунтя для посилення ролі університетів в запровадженні державної політики з HRD (Указ Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45/2012 «Стратегія розвитку державної кадрової політики на 2012-2020 роки») як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.
 • Створити інфраструктуру (персонал, обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD.
 • Розробити методологічне та навчальне середовище (зміст, методи, інструменти) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD у 3 пілотних сферах (освіта (ED), державна служба (PS), підприємництво (EN)).
 • Здійснити заходи щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки ролі університетів як генераторів соціального прогресу в запровадженні державної політики з HRD шляхом реалізації послуг з L&OD.

Очікувані результати:

 • Концепція «Роль університетів у L&OD»
 • Електронний журнал з L&OD у ВНЗ
 • Центри лідерства (CLs)
 • Сертифіковані експерти з L&OD
 • Методологія для LD
 • Методологія для OD
 • Веб-середовище з L&OD
 • Посібники з L&OD
 • Нормативні документи щодо HRD
 • Міжнародні конференції з L&OD
 • Матеріали конференцій
 • Круглі столи для ректорів університетів з L&OD
 • Стратегія QA
 • Щорічні звіти щодо QA на основі внутрішнього та зовнішнього моніторингу
 • Портал проекту
 • Буклети проекту
 • Статті про проект
 • Послуги з оцінювання лідерського потенціалу
 • Тренінги з L&OD
 • Послуги з інституційного аудиту
 • Коучинг з L&OD
 • Консультування з L&OD
 • Літня академія лідерства
 • Стратегія управління проектом (MPS)
 • Координаційні зустрічі
 • Фінансовий аудит
 • Звіти з управління