GAMEHUB

gamehub1«GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері гральної індустрії в Україні» 561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту:   «GameHub»
Зазначити тип проекту та пріоритет Спільний проект Пріоритет: Співпраця між університетами та підприємствами, працевлаштування випускників
Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 –  14 жовтня 2018
Програма фінансування ЄС: (буде внесено НЕО)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 811193,33 Євро
Цільова група: представники професорсько-викладацького складу університетів; студенти університетів; ветерани АТО; непрацевлаштовані люди; тимчасові українські переселенці; підприємства (ІКТ, сектор творчого/грального розвитку).
Отримувач гранту: Університет Деусто
Головний менеджер:Д-р Гуенага Гомез Мари Луз

Контакти:

тел.: + 34 944 13 90 00 (2808)

е-адреса: mlguenaga@deusto.es

Координатор:

Ольга Дзябенко

Контакти:

Тел. +34 944 139 000 (2047)

olga.dziabenko@deusto.es

Партнерство:

§  Університет Деусто, Іспанія

§  Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове

§  Університет прикладних наук “FH JOANNEUM” Gesellschaft M.B.H., Австрія

§  Служба підготовки, оцінки та сертифікації «Quality Austria GmbH», Австрія§  Компанія «Virtualware Labs», Іспанія

§  Фундація Деусто, Іспанія

§  Донецький національний технічний університет (ДонНТУ), Україна§  Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника (ПНУ), Україна

§  Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), Україна

§  Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА), Україна

§  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), Україна

§  Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ), Україна

§  Українська Асоціація професіоналів у сфері інформаційних технологій, Україна

Мета та завдання проекту: Загальна мета проекту GameHub – забезпечити можливість працевлаштування та самоствердження випускників ВНЗ, непрацевлаштованих інженерів, а також ветеранів Антитерористичної операції (АТО) в Україні через забезпечення їх знаннями та навичками, які вимагає цифрова гральна індустрія (ГІ) – яка має широкий мережевий вплив на світову галузь економіки. Гральна індустрія, що базується на віртуальному робочому підході, дозволяє розвивати високотехнологічну сферу і, таким чином, валовий внутрішній продукт без великих інвестицій.Завдання проекту: ·         Встановити моніторінговий інструмент компетентностних профілей та тренінгу, необхідний для працевлаштування на українському ринку інформаційних компьютерних технологій, враховуючи можливості міжнародних мереж та бізнесу;·         Створити інфрастурктуру GameHub в кожному українському ВНЗ, що сприятиме розвитку знань та компетенцій в сфері підприємництва й виробництва цифрових ігр через розробку навчальних матеріалів, підготовку та консультування співробітників ВНЗ та тренінгових центрів;·         Взаємовигідне та перспективне співробітництво між академічним світом, службами, що працевлаштовують, ветеранською асоціацією та гральною індустрією, що сприятиме зміцненню українського бізнес-сектору інформаційних компьютерних технологій, який знаходиться на стадії свого становлення.
Напрями діяльності за проектом:§  Аналіз в сфері ІКТ, включаючи цифровий гральний сектор для обслуговування та навчання;§  Створення структури GameHub в університетах;

§  Підготовка викладачів ВНЗ та слухачів з центрів працевлаштування;§  Пілотне використання ресурсів GameHub;

§  Контроль та моніторинг якості проектної діяльності;

§  Розповсюдження проектних результатів заради майбутньої стійкості проектних наробіток;

§  Менеджмент та координація проектної діяльності членів проектного консорціуму.

Очікувані результати: I.         Проведений аналіз робіт та задач та визначена схема компетенцій – інструмент моніторингу – для успішних робітників та підприємств в сфері ІКТ та ГІ;

II.          Побудована концепція, структура та можливості GameHub у поєднанні з ігровою лабораторією;

III.         Тренінг прибл. 180 викладачів українських університетів, 500 студентів та 150 непрацевлаштованих, включаючи ветеранів АТО;IV.         18 двомовних навчальних модулів, розроблених в рамках GameHub, та включених до навчальних планів українських ВНЗ;V.         Встановлені зв’язки в українських ВНЗ між академічним світом, підприємствами та службами працевлаштування – поміст GameHub;

VI.         Міжнародна проектна конференція та ярмарки праці з ігрового дизайну, організовані проектним консорціумом в Україні.

Координатор проекту від України:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»www.kpi.kharkov.ua

Тел..: +380577076336, fax: +380577076601

Відповідальна особа:

Ірина Порункова, Голова Групи фандрайзингу Відділу міжнародних зв’язків

Контакти:

Тел..:  +380577076336, факс: +380577076601,

e-mail: consortium@kpi.kharkov.ua

Партнери з України:
Донецький національний технічний університет www.donntu.edu.ua

Тел.: +380623920309факс: +380623920309

Відповідальна особа:

Проф. д-р Євген Башков, Проректор

Контакти:

Тел.:  +0505302800

e-mail: eabashkov@i.ua

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника www.pu.if.ua

Тел.: +380342752351Тел.: +380973803959

факс: +380342231574

Відповідальна особа:

Любов Зінюк, старший проектний спеціаліст

Контакти:

Тел.: +38050969823

e-mail: lyubov.zink@gmail.com

Херсонський національний технічний університетwww.kntu.net.ua

Тел.: +380552326910Тел.: +380552326998

факс:  +380552326910

Відповідальна особа:

Д-р Татьяна Маломуж, Голова Відділу міжнародних зв’язків

Контакти:

Тел.: / факс:: +380552326974

e-mail: foreign@kntu.net.ua

Київський національний університет будівництва та архітектури www.knuba.edu.uaТел.: +380442484901

Тел.: +380442483091

факс: +380442484901

Відповідальна особа:

Проф. д-р Петро Куліков, Ректор

Контакти:

Тел: +380442484905

e-mail: knuba@knuba.edu.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»www.kpi.kharkov.ua

Тел.:: +380577001564факс:  +380577076601

Відповідальна особа:

Ірина Порункова, Голова Групи фандрайзингу Відділу міжнародних зв’язків

Контакти:

Тел.:  +380577076336

факс: +380577076601

e-mail: consortium@kpi.kharkov.ua

Одеський національний політехнічний університетwww.opu.ua

Тел.: +380487058301

Тел.: +380487058302

факс:  +380487058301

Відповідальна особа:

Проф. д-р Сергій Нестеренко, Проректор

Контакти:

Тел.:  +380487058322

e-mail : sa_nesterenko@ukr.net

Українська Асоціація професіоналів у сферіінформаційних технологійwww.auitp.org

Тел.: +380675781666

Відповідальна особа:

Д-р Сергій Бронін, віце-президент

Контакти:

Тел..:  +380675781666

e-mail: Sergiy.Bronin@uaitp.org