Інноваційне підприємництво

ICo-op

Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного  інженерного та віртуального інструментарію

530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES

ico-op

Internal Deliverable 3.3

Навчальний модуль: Інноваційне підприємництво

 

Редактор: Ольга СавченкоРоман Нестеренко

 

Резюме

Цей курс розроблено для професійного розвитку інженерів, підприємців, безробітних, студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів та аспірантів, націлено на створення підприємницьких структур на основі особистих або колективних наукових розробок.

Програмний модуль «Інноваційне підприємництво» дає необхідні навички для проведення ділових заходів в галузі розробок та науково – технічній сфері.

Інноваційне підприємництво – бізнес, який заснований на результатах досліджень і розробок з використанням інтелектуальної власності.

У процесі вивчення курсу, учасники отримують наступні навички та компетенції:

– розуміння специфіки підприємницької діяльності;
– вирішення проблем при створенні малих і середніх підприємств;
– дослідження ринку і формування політики просування продукції на ринку;
– перетворення прав на інтелектуальну власність в активи;
– комерціалізація результатів наукових досліджень в джерело прибутку;
– сприяння розвитку креативного мислення та управління ідеями;
– розробка бізнес-плану для залучення інвестицій.

У ході реалізації тренінгу, учасники модуля будуть виконувати лабораторні роботи і підготують міні-бізнес-план, які будуть виконуватися в спеціалізованому програмному забезпеченні.

Цілі курсу

Цілі тренінгу полягають у формуванні знань і навичок, що необхідні для ведення підприємницької діяльності в інноваційному бізнесі, розумінні механізмів пошуку та ідентифікації можливостей для бізнесу, аналізу ефективності інноваційного проекту і написанні бізнес-плану, визначенні питань комерціалізації інтелектуальної власності та управління креативністю. Учасники модуля отримають уявлення про процес підприємницької діяльності, що є ключовим елементом для створення «Start-up» компаній.

Зміст курсу

Теоретичний блок:

Тема 1 Організаційні форми інноваційної діяльності

1.1. Поняття “організація інновації”. Форми організації інновацій
1.2. Роль малого, середнього та великого бізнесу в реалізації інновацій
1.3. Властивості та організаційна структура інноваційного підприємства

Тема 2 Інноваційне підприємництво

2.1. Сутність інноваційного підприємництва
2.2. Класифікація інновацій
2.3. Ефективність інноваційного підприємництва

Тема 3 Поняття інноваційного проекту. Підготовка інвестиційних пропозицій

3.1. Поняття інноваційного проекту і інвестиційного проектного циклу
3.2. Види інвестиційних проектів
3.3. Підготовка інвестиційної пропозиції (бізнес плану)
3.4. Прорахунки та типові помилки при складанні бізнес пропозицій
3.5. Оцінка інвестиційних ризиків

Тема 4 Креативність в бізнесі

4.1. Сутність креативного менеджменту
4.2. Основні підходи до розуміння креативності
4.3. Формування креативно – підприємницького потенціалу
4.4. Пошук і генерація нових ідей
4.5. Види мислення
4.6. Евристичні методи як основа розвитку креативності

Тема 5 Комерціалізація інноваційних розробок та оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

5.1. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив
5.2. Способи комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності
5.3. Оцінка вартості прав інтелектуальної власності

Лабораторний практикум:

Лабораторна робота №1 Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми

Лабораторна робота №2 Моделювання фінансово-економічної діяльності знову створюваного виробничого підприємства

Лабораторна робота №3 Аналіз моделі фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства, що модернізується

Фінальний міні-проект: Розробка інвестиційного бізнес-плану

Команда викладачів

 savchenko Савченко Ольга Ігорівнапрофесор кафедри організації виробництва і управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат економічних наук, доцент

 

Спеціалізація: Іноватика, HRM, Лідерство, Управління креативністю.

 

osavchenko2006@rambler.ru

 nesterenko Нестеренко Роман Олександровичстарший викладач кафедри організації виробництва та управління персоналом НТУ «ХПІ», директор “Бюро розвитку підприємництва” економічного факультету

 

Спеціалізація: Підприємництво, Управління інтелектуальною власністю, Бізнес-планування.

 

ran.khpi@gmail.com

 poberejnyi Побережний Роман Олеговичасистент кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

 

Спеціалізація: Економіко-математичне моделювання, KPI, Бізнес-планування, Проектний менеджмент.

 

treb@bk.ru