Лабораторія до курсу “Інноваційне підприємництво”

Лабораторія бізнес – планування

    Основними об’єктами бізнес-планування в сучасних економічних відносинах служать високоприбуткові і конкурентоспроможні інноваційні проекти. Будь який інноваційний бізнес-проект повинен мати відповідний бізнес-план обґрунтування оптимальних показників виробництва і продажу товарів і послуг як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку.
Створення і розвиток нових інвестиційних проектів передбачає попереднє економічне обґрунтування їх доцільності, наступне планування необхідних витрат на їх здійснення та очікуваних кінцевих результатів. Такий інструмент як бізнес-планування дозволяє ініціаторам проектів не тільки обґрунтувати необхідність розробки того чи іншого інноваційного проекту, але і можливість його реалізації в діючих ринкових умовах.

labplbussines

При виконанні лабораторних робіт і підготовці бізнес-плану, буде використовуватися спеціалізоване програмне забезпечення.

Лабораторний практикум:

 №1 Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми

№2 Моделювання фінансово-економічної діяльності знову створюваного виробничого підприємства

№3 Аналіз моделі фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства, що модернізується

 

Фінальний міні-проект: Розробка інвестиційного бізнес-плану